Các câu giao tiếp tiếng Nhật khi đi du lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Việc tìm hiểu ngôn ngữ bản địa là cần thiết trước khi bắt đầu chuyến du lịch. Việc trau dồi, luyện giao tiếp tiếng Nhật, các câu giao tiếp cơ bản sẽ giúp chuyến đi du lịch của bạn thuận lợi hơn.
Ngoại ngữ Xem thêm