Các mốc phát triển cần đạt của bé 1-6 tháng tuổi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chỉ một số rất ít trẻ có thể cười mỉm lúc tròn một tháng tuổi. Nếu bé có thể lăn tròn lúc 3 tháng tuổi, nghĩa là bé rất cứng cáp. Mời các cha mẹ cùng theo dõi các mốc phát triển của con để xem bé phát triển thế nào nhé.
Kinh nghiệm làm mẹ Xem thêm