Cách đánh dấu trang Web yêu thích trên Google Chrome, Cốc Cốc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tạo Bookmark trên Chrome sẽ giúp cho bạn tạo bookmark trên Google chrome, Firefox,... và truy cập các trang web nhanh hơn, thuận tiện hơn và dễ dàng cho việc quản lý. Bài viết sau đây VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và xóa Bookmark trên trình duyệt Google Chrome các bạn cùng theo dõi nhé.
Thủ thuật văn phòng Xem thêm