Cách dùng que thử thai "chuẩn không cần chỉnh"

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bạn có thể dùng que thử thai vào bất kỳ thời gian nào trong ngày (sớm nhất là vài ngày sau khi bị chậm kinh) nhưng tốt nhất là lúc đi tiểu vào buổi sáng. Bài viết sau xin chia sẻ cho các bạn cách dùng que thử thai.
Sức khỏe giới tính Xem thêm