Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Hướng dẫn học sinh tính nhanh giá trị của biểu thức bao gồm 4 dạng Tính nhanh giá trị biểu thức có kèm theo các ví dụ bài tập minh họa và đáp án chi tiết giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng này tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức dạng này cho các kỳ thi học sinh giỏi.
Toán lớp 5 Xem thêm