Cách khắc phục lỗi HTKK không chấp nhận bảng cân đối kế toán có số đầu năm chỉ tiêu 411 = 0

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách khắc phục lỗi HTKK không chấp nhận bảng cân đối kế toán có số đầu năm chỉ tiêu 411 = 0 với phần mềm HTKK 3.3.6 mới được Tổng cục thuế phát hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo trong bài.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm