Cách thành lập tính từ ghép trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để giúp các bạn nắm rõ hơn về cấu trúc của tính từ, bài viết này sẽ giới thiệu một số cách thành lập tính từ ghép trong tiếng Anh cơ bản. Mời các bạn tham khảo.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm