Cách tính các loại thuế, phí phải chịu khi mua ô tô nhập khẩu 2018

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày nay, nhu cầu mua sắm xe ô tô phục vụ đi lại ngày càng tăng. Vậy cách tính các loại thuế, phí phải chịu khi mua ô tô nhập khẩu 2018 như thế nào?
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm