Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách tính chu vi hình tròn khi biết diện tích giúp các bạn vận dụng công thức vào tính toán các bài tập liên quan hình tròn, đường tròn.
Hỏi đáp môn Toán Xem thêm