Cách tính giờ theo canh của các cụ ngày xưa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách tính giờ theo canh của các cụ ngày xưa, xem giờ theo canh chuẩn các cụ ngày xưa, mời các bạn cùng tham khảo.
Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm