Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cách tính lương cơ bản, lương phụ cấp đối với công chức năm 2017 dưới đây rất đơn giản. Mời các bạn cùng xem và download về và áp dụng để biết cách tính lương theo hệ số, cách tính lương giáo viên, cách tính lương tăng ca năm 2017
Lao động - Tiền lương Xem thêm