Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Chiến tranh lạnh (1945 - 2000)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chiến tranh lạnh là một sự kiện nổi bật trong quan hệ quốc tế những năm sau chiến tranh. Bài trắc nghiệm này sẽ cho các bạn cái nhìn toàn cảnh về nguyên nhân, diễn biến, quá trình chấm dứt cũng như xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh.
Thi THPT QG Xem thêm