Cấu trúc đề thi TOEFL

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Cấu trúc đề thi TOEFL 149,7 KB 25/12/2018 4:23:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Format đề thi TOEFL mới nhất năm 2019 hiện nay dưới đây gồm Cấu trúc đề thi TOEFL Primary, cấu trúc đề thi TOEFL Junior, cấu trúc đề thi TOEFL iBT, cấu trúc đề thi TOEFL ITP, giúp giải đáp những băn khoăn về đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ này.
Xem thêm các thông tin về Cấu trúc đề thi TOEFL
Ngoại ngữ Xem thêm