Cấu trúc và cách dùng The Number Of vs A number of

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Cấu trúc và cách dùng The Number Of vs A number of
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề phân biệt A number of và The number of giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức về A number of, The number of trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng ra sao A/ The number of hiệu quả.