Cấu trúc viết lại câu so sánh với As... as, The same as ... và Different from

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh chuyên đề viết lại câu so sánh Tiếng Anh gồm lý thuyết về cấu trúc câu so sánh mang ý nghĩa sự giống và khác nhau và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc phần ngữ pháp Tiếng Anh này.
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm