CD Mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
CD Mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm 105 MB 30/07/2016 10:33:00 SA
VnDoc.com tổng hợp CD mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm phần Listening trong sách giáo khoa Tiếng anh 7 thí điểm. Phần listening này đều nằm trong phần Skill 2 của các unit (cả phần Review cũng có), với mục đích giúp phụ huynh cũng như học sinh dễ dàng hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu.
Xem thêm các thông tin về CD Mp3 Tiếng Anh 7 thí điểm
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm