Chế độ mới nhất về văn phòng phẩm của giáo viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chế độ văn phòng phẩm của giáo viên một năm được cấp như thế nào? Giá tri bằng tiền mặt là bao nhiêu đối với một giáo viên? Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Văn bản giáo dục Xem thêm