Chỉ thị 25/CT-TTg 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chỉ thị 25/CT-TTg 2019 222,4 KB 14/10/2019 9:51:00 SA
Thủ tướng ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg 2019 giải pháp tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Chỉ thị 25/CT-TTg 2019
Chính sách Xem thêm