Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
04 Chính sách giao thông vận tải có hiệu lực từ ngày 15/3/2017 như: Một số lưu ý đối với phương tiện đường thủy nội địa; Về việc đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa; Quy định về thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới; Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Mời các bạn tham khảo.
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm