Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Khoa học lớp 5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file.Doc 145 KB 05/08/2020 11:30:14 SA
Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Khoa học lớp 5 giúp các em học sinh nắm được nội dung cần đạt của các bài học trong chương trình học Khoa học lớp 5.