Chuyển đổi Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chuyển đổi Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of là một trong những dạng bài khá khó nhưng rất thường gặp trong các đề thi, đặc biệt trong kì thi THPT Quốc gia. Sau đây mời các bạn vào tham khảo và luyện tập.
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm