Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công thức tính diện tích hình thoi, công thức tính chu vi hình thoi giúp các bạn vận dụng công thức vào tính toán các bài tập về cách tính diện tích và cách tính chu vi hình thoi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi dưới đây
Học tập Xem thêm