Công văn 3098/BTTTT-KHCN 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Công văn 3098/BTTTT-KHCN 2019 6,9 MB 23/09/2019 3:18:00 CH
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3098/BTTTT-KHCN 2019 về Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam đến năm 2025.
Xem thêm các thông tin về Công văn 3098/BTTTT-KHCN 2019
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm