Công văn 3438/BNN-TCTS 2019

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Công văn 3438/BNN-TCTS 2019 127,9 KB 22/05/2019 3:10:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn 3438/BNN-TCTS về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Công văn 3438/BNN-TCTS 2019
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm