Công văn 5286/CT-TNCN quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công văn 5286/CT-TNCN năm 2017 quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm