Danh động từ và động từ nguyên thể

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Danh động từ và động từ nguyên thể 129 KB 08/04/2015 9:11:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Danh động từ và động từ nguyên thể là một trong những phần ngữ pháp quan trọng trong Tiếng Anh. Tài liệu VnDoc gửi tới sẽ giúp bạn hiểu rõ về hai loại từ này để quá trình học tập Tiếng Anh hiệu quả hơn.
Xem thêm các thông tin về Danh động từ và động từ nguyên thể
Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm