Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh là mẫu hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể, bao gồm những nội dung: tên người góp vốn, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc, chỗ ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giá trị phần vốn góp, thời điểm góp vốn, chữ ký ...
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm