Danh sách xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 năm 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quyết định 900/QĐ-TTg công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. Mời các bạn xem danh sách cụ thể.
Văn hóa Xã hội Xem thêm