Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 122 KB 20/08/2019 5:57:19 CH
VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 Chương 5: Cuộc cách mạng KH - KT từ năm 1945 đến nay để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra sắp tới đây của mình.