Đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 có đáp án với nội dung bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 1 - 10 giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh Xem thêm