Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Giáo dục công dân - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 9 dưới đây là đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân dành cho học sinh lớp 9 - Đề 1. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân dưới đây để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi hết học kì 2 sắp tới.
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn GDCD Xem thêm