Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5 4,2 MB 27/07/2015 3:48:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra Năng lực tiếng Nhật JLPT N5 (PDF + Audio) gồm đề thi và đáp án mẫu của kì thi đánh giá năng lực tiếng Nhật trinh độ bắt đầu. Mời các bạn tham gia làm đề thi năng lực tiếng nhật n5 dưới đây
Ngoại ngữ Xem thêm