Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong phạm vi kiến thức nửa đầu học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12, thời gian làm bài là 50 phút. Đã có đáp án chính xác cho từng câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm