Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm nằm trong phạm vi kiến thức nửa đầu học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12, thời gian làm bài là 50 phút. Đã có đáp án chính xác cho từng câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.