Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 4

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 4 có đáp án, được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm bám sát cấu trúc đề thi hoá 11 học kì 2, giúp các bạn ôn tập, làm quen với với các dạng câu hỏi sẽ xuất hiện trong đề thi.
Chuyên đề Hóa học 11 Xem thêm