Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên năm học 2016 - 2017. Đề thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh trong học kì 1 môn Địa lý. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm