Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm học 2017 - 2018 có bảng ma trận đề thi học kì 1 theo TT 22 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đây của mình.
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học Xem thêm