Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Bù Đăng, Bình Phước năm học 2016 - 2017. Đề thi được ra theo hình thức 30% trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi và 70% tự luận gồm 4 câu hỏi.
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm