Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hoá học trường THCS Yên Trị, Hoà Bình năm học 2020 - 2021

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Hoá học trường THCS Yên Trị, Hoà Bình năm học 2020 - 2021 sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã được học trong chương trình Hóa học lớp 9 học kì 2, nâng cao kỹ năng giải đề thi. Đi kèm là ma trận đề giúp thầy cô tham khảo.