Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Chu Văn An, Yên Bái năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Chu Văn An, Yên Bái năm học 2016 - 2017. Đề thi tương đối dài với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận với 4 ý, thời gian để các bạn học sinh hoàn thiện bài thi là 45 phút, chính vì vậy trong quá trình làm bài các bạn học sinh cần phân bổ thời gian hợp lý.
Đề thi học kì 2 lớp 10 Xem thêm