Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 - 2016. Đề thi được đánh giá khá hay khi hỏi thí sinh: Nêu một vài nét cơ bản về 2 cuộc khởi nghĩa lớn ở Thanh Hóa trong thế kỷ III và thế kỷ XV