Điều kiện để được công nhận là khu du lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Điều kiện để được công nhận là khu du lịch được quy định tại Luật du lịch 2005. Mời các bạn tham khảo.
Du lịch Xem thêm