Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Trợ cấp lần đầu và chuyển vùng theo Nghị định 116/2010 được nhận khi nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều công chức, viên chức công tác ở những vùng khó khăn. Dưới đây là một số quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng, mời các bạn cùng theo dõi.
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm