Điều kiện và thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Như thông tin đã đăng tải, từ ngày 01/07/2013 Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 đã có hiệu lực có bổ sung một số điều kiện để Công dân nhập khẩu vào thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.
Thủ tục hành chính Xem thêm