Điều lệ trường mầm non mới nhất

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải định dạng .DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non. Theo đó, quy định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ.
Xem thêm các thông tin về Điều lệ trường mầm non mới nhất