Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là mẫu đơn xin được học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp để thi thăng hạng viên chức.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm