Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là mẫu đơn dùng cho nhân viên viên chức ngành y tế đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn 6639/BYT-TCCB của Bộ Y tế, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.
Thủ tục hành chính Xem thêm