Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mời các bạn tải về.
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm