Đơn xin xác nhận hộ khẩu

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Đơn xin xác nhận hộ khẩu 91 KB 03/04/2015 8:08:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn xin xác nhận hộ khẩu là mẫu văn bản được cung cấp cho người dùng khi muốn làm thủ tục xin đăng ký hộ khẩu thường trú để phục vụ cho công việc hoặc thủ tục xin tạm trú tạm vắng, thay đổi nhân khẩu đến địa chỉ mới theo quy định của Công an phường xã, quận huyện tiếp nhận hồ sơ của bạn.
Xem thêm các thông tin về Đơn xin xác nhận hộ khẩu
Thủ tục hành chính Xem thêm