Đừng chủ quan với 6 loại virus có thể gây bệnh ung thư

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Không phải chỉ có một loại virus gây ra bệnh ung thư mà có tới tận 6 loại virus khác nhau có thể dẫn đến căn bệnh chết người này. Chúng đến từ các họ virus khác nhau, có bộ gen khác nhau và có chu kỳ sống khác nhau.
Bệnh thường gặp Xem thêm